حق بهره مندی از هوای پاک در رویه مراجع بین المللی

by مدیـــــــر 23. ديسمبر 2018 09:07

حق بهره مندی از هوای پاک در رویه مراجع بین‌المللی

نویسندگان: احمد نصر اصفهانی و دکتر لیلا رئیسی
مجله حقوق تطبیقی دانشگاه مفید - شماره 108 - 1396


برخورداری از محیط زیست سالم و بطور خاص بهره‌مندی از هوای پاک ، یکی از دغدغه‌های مهم امروز و آینده بشر است. با گذری بر اسناد و ومعاهدات بین‌المللی دو رویکرد متفاوت نسبت به این موضوع را مشاهده می‌کنیم. در برخی از آنها مثل منشور آفریقایی حقوق بشر، این موضوع صراحتا به عنوان یک حق پذیرفته شده اما در برخی دیگر مثل میثاقین و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سخنی از آن به میان نیامده است. عملکرد مراجع بین‌المللی نیز در این خصوص دو مسیر متفاوت را طی کرده است. در دسته‌ای از آنها بهره‌مندی از هوای پاک در قالب حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم، مورد بررسی قرار گرفته و در برخی دیگر این موضوع در قالب چهره‌ای از یک یا چند حق بشری(نسل اولی یا نسل دومی) ارزیابی شده است. در ادامه خواهیم دید که بر خلاف تصور اولیه، عملکرد مراجع دسته دوم و بطور ویزه دیوان اروپایی حقوق بشر، بسیار موفقیت آمیزتر بوده است

برای دریافت متن کامل این مقاله بر روی فایل زیر کلیک کنید

 

LAW_Volume 5_Issue 108_Pages 89-106.pdf (297.56 kb)

 

 

Tags: , ,

معرفی کتاب: نافرمانی مدنی و حقوق بشر

by مدیـــــــر 22. اكتوبر 2017 19:39

 

عنوان: نافرمانی مدنی و حقوق بشر

نویسنده: احمد نصراصفهانی

ناشر: انتشارات جنگل و کاوشیار

 این کتاب دارای دو بخش است  که در بخش اول به کلیات و نظریات مربوط به نافرمانی مدنی و در بخش دوم به جایگاه نافرمانی مدنی در نظام بین الملل حقوق بشر پرداخته می‌شود... در این کتاب تلاش شده تا پس از گذری بر تاریخچه مبارزات عدالتخواهانه برخی جوامع کهن و آشنایی با پیشگامان مبازارات مسالمت آمیز در دوران معاصر، نافرمانی مدنی به مثابه یک حق بشری از منظر رویکردهای گوناگون اخلاقی-حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرد. سپس عناصر و ارکان تشکیل دهنده یک نافرمانی مدنی معرفی  و در نهایت جایگاه ان به عنوان یک حق در نظام بین الملل حقوق بشر مورد ارزیابی واقع شود

 برای خرید اینترنتی این کتاب به بخش «خرید کتاب» در همین وبلاگ مراجعه کنید


 

راه رفته و نرفته ی انصاف

by مدیـــــــر 25. ديسمبر 2013 10:25

آیا وکیل دادگستری متعهد به دفاع از موکلینی است که در عین حال برحق نیز باشند؟  اساساً برحق بودن یا نبودن موکل  چه تاثیری در حق دفاع دارد؟
در فرضی که وکیل دادگستری به قطع و یقین می داند شخصی که برای دریافت خدمات وکالتی به او مراجعه کرده برحق نیست و از او انتظار دارد با بهره گیری از دانش و تجربه ی وکیلانه اش او را از اجرای عدالت بگریزاند یا ناحقی را برایش حق جلوه دهد، آیا با رد وکالت این شخص حق بشری او  در برخورداری از دادرسی عادلانه و دفاع نقض شده است؟
در این مقاله تلاش می شود با طرح نظریه حقوق منصفانه بشر و معرفی قاعده روا داری در وضعیت خود جایگزینی (برکس مپسند آنچه به خود مپسندی) و با گذری بر ماهیت تعهدات حقوق بشری در زمینه امر دفاع و معرفی متعهد این تعهدات و همچنین بررسی تزاحم میان آزادی وجدان و مذهب وکیل با حق دفاع موکل، به این پرسش ها پاسخ داده شود
برای دریافت متن کامل این مقاله بر روی فایل زیر کلیک کنید:

 

road to fairness.pdf (420.96 kb)

Powered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen