معرفی کتاب: نافرمانی مدنی و حقوق بشر

by مدیـــــــر 4. جوييه 2012 22:05

عنوان کتاب: نافرمانی مدنی و حقوق بشر


نویسنده: احمد نصراصفهانی
ناشر: انتشارات جنگل و کاوشیار


این کتاب دارای دو بخش است که بخش نخست آن به کلیات و نظریات مربوط به نافرمانی مدنی وبخش دوم آن به جایگاه نافرمانی مدنی در نظام بین الملل حقوق بشر پرداخته است

در این کتاب تلاش  شده تا پس از مروری بر تاریخچه مبارازت عدالتخواهانه برخی جوامع کهن و آشنایی با برخی پیشگامان مبارزات مسالمت‌آمیز در دوران معاصر، نافرمانی مدنی به مثابه یک حق بشری، از منظر رویکردهای گوناگون اخلاقی-حقوقی مورد ارزیابیقرار گیرد. سپس عناصر و ارکان سازنده یک نافرمانی مدنی معرفی و در نهایت جایگاه آن به عنوان یک حق در نظام بین الملل حقوق بشر، مورد ارزیابی واقع شود


برای خرید اینترنتی این کتاب به بخش «خرید کتاب» در همین وبلاگ مراجعه فرمایید


Powered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen