منع هواداری از تنفر

by مدیـــــــر 21. اكتوبر 2009 19:36

تنفر مذهبی، نژادی و ملی یکی از عمده ترین عواملی است که گاه و بی گاه جنگ ها، تنش ها و بی عدالتی هایی را در میان انسان ها بوجود آورده و یا دامن زده است. نمونه این گونه رفتار ها در تاریخ معاصر بشر نیز فراوان است. جنگ جهانی دوم نمونه شاخصی از این قبیل وقایع است. پس از این جنگ و در پی کشتار و نابودی میلیون ها انسان و ویرانی صدها شهر و کشور، از سوی روشن اندیشان عالم تلاش ویژه ای به عمل آمد تا «ممنوعیت هواداری و حمایت از تنفر و کینه های ملی، نژادی و مذهبی»، به عنوان یکی از حق های بنیادین و ضروری بشر در نظام بین الملل حقوق بشر مورد تاکید و شناسایی قرار گیرد.

امروزه اقداماتی که از یک سو در قالب «اسلام هراسی» و از سوی دیگر در قالب انکار یا کم اهمیت نشان دادن واقعه «هولوکاست» صورت می گیرد، نمونه های بارزی از پدیده هواداری و حمایت از نفرت های مذهبی و نژادی هستند که به دنبال خود خصومت ها و خشونت ها و تبعیضاتی را در جهان امروز بوجود آورده است...

برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه نمایید:

prohibition-of-advocacy-of-hatred.pdf (131.00 kb)

 

 

Powered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen