مفهوم برابری زنان و مردان در بهره مندی از حقوق بشر

by مدیـــــــر 10. اكتوبر 2009 02:52

بر اساس عقلانیت امروزین که حقوق بشر معاصر نیز بر آن مبتنی است، هر موجودی که دارای ژنوم انسانی باشد، بشر تلقی می شود و به لحاظ بشر بودن خویش واجد مجموعه ای از حقوق و آزادی هاست و چون همه ابنای بشر در حیثیت انسانی و انسان بودن با هم برابر هستند، در بهره مندی از حقوق بشر و آزادی های بنیادین نیز برابر خواهند بود. از اینرو از منظر نظام بین الملل حقوق بشر عوامل و عوارضی همچون جنسیت، نژاد، مذهب و... نمی توانند دلیلی بر انکار برابری یا اعمال محدودیت بر آن گردند... برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه کنید:

equality-between-men&women.pdf (141.98 kb)

 

Tags: , , ,

رویکرد های اسلامی در ایران به حقوق بشر

by مدیـــــــر 26. سبتمبر 2009 02:22

میان بسیاری از احکام و تکالیف اسلامی و آنچه امروزه در نظام بین الملل حقوق بشر به عنوان حقوق و آزادی های بنیادین بشر به رسمیت شناخته شده است، تعارضات و تفاوت های آشکاری وجود دارد. نحوه مواجهه و برخورد با این تعارضات از سوی عالمان اسلامی به بروز دیدگاههای مختلفی انجامیده است. در این نوشتار تلاش می شود تا رویکرد های فقهی و کلامی عمده ای که در کشور ما در مواجهه با حقوق بین المللی بشر و نظام حاکم بر آن مطرح گردیده است به اختصار مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. سه رویکرد در این مقاله بررسی می شود: رویکرد معتقدین به عدم اجتهاد، رویکرد معتقدین به اجتهاد در فروع و رویکرد معتقدین به اجتهاد در اصول...

 برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه کنید: 

Islam&humanRights.pdf (123.02 kb)

 

 

 

 

حق برخورداری از وکیل دعاوی به عنوان یک حق بشری

by مدیـــــــر 17. سبتمبر 2009 08:28

     یکی از تضمین های لازم برای دفاع از دعاوی و از جمله اموری که برای برخورداری از یک دادرسی عادلانه، هر شخصی فارغ از جنس، نژاد و ... باید از آن بهره مند گردد، حق بر خورداری از وکیل در جریان یک دعوی است.در این مقاله ابعاد مختلف این حق در آیینه استانداردها و ضوابط و معیار های بین المللی حقوق بشری، مورد بررسی و اشاره قرار می گیرد.برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه کنید

 

right_to_attorney_as_a_human_right.pdf (180.46 kb)

 

Tags: , , , , ,

Powered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen