منع بکارگیری رفتارها و مجازات های رنج آور، غیر انسانی و تحقیر آمیز

by مدیـــــــر 19. اكتوبر 2009 02:42

یکی از اصول پایه در نظام بین الملل حقوق بشر، ارزشمند بودن کرامت و منزلت انسان است. منزلت و کرامتی که ذاتی و غیر اکتسابی است. این اصل در مقدمه اغلب اسناد بین المللی حقوق بشری بالصراحه مورد تاکید و اشاره قرار گرفته و یکی از اهداف تنظیم چنین اسنادی پاسداشت این منزلت بیان شده است. این اصل بنیادین از دیرباز همواره از سوی مصلحان، اندیشمندان و نیک اندیشان جوامع فرا یاد آورده شده  و در سده های اخیر لزوم احترام به این اصل و رعایت آن از جمله مبانی شکل گیری ایده حق های بشری بوده است. امروزه به آن دسته از حقوق و آزادی های بشر که برای حمایت و صیانت از کرامت و حیثیت انسانی ضروری می باشند، «حقوق بنیادین» اطلاق می شود.  این دسته از حقوق جنبه جهانی و فرا فرهنگی دارند. از جمله این حقوق بنیادین می توان حق بر منع شکنجه و ممنوعیت استفاده از رفتار ها و مجازات های رنج آور، غیر انسانی و تحقیر آمیز، آزادی عقیده، آزادی بیان، حق بر مالکیت و حق بر مشارکت در اداره امور عمومی را بر شمرد. از سوی دیگر یکی از مفاهیمی که در نظام بین الملل حقوق بشر مطرح می باشد مفهوم «حق مطلق» است.  مطلق بودن در این جا به معنای «غیر قابل معلّق سازی» و «غیر قابل محدود سازی» است. در نظام بین الملل حقوق بشر، برخی از حقوق بنیادین بشر، واجد خصلت مطلق نیز می باشند که از آن جمله عبارتند از: آزادی عقیده، آزادی وجدان و مذهب، حق بر منع شکنجه و حق بر منع بکارگیری رفتار ها و مجازات های رنج آور، غیر انسانی و موهن. این دسته از حقوق بشر را به هیچ عنوان نمی توان به استناد وجود وضعیت اضطرار عمومی و یا بر مبنای مصلحت عموم یا حقوق و آزادی های دیگران، معلّق ساخته یا با محدودیت مواجه ساخت. این دسته از حقوق، حق هایی بنیادین و مطلق هستند...

برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه نمایید:

 

Cruel,Inhuman&Degrading-treatment-or-punishment.pdf (155.56 kb)

حمایت از حقوق معلولان در چارچوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

by مدیـــــــر 14. اكتوبر 2009 02:59

سازمان ملل متحد در دهه 90 میلادی تعداد افراد دارای معلولیت را بیش از 500 میلیون نفر در سرتاسر جهان بر آورد نموده که این شمار هر ساله از طریق عواملی همچون جنگ و ویرانی، شرایط غیر بهداشتی زندگی یا فقدان آگاهی درباره معلولیت، علل آن، پیشگیری و درمان آن، رو به افزایش می باشند. از این تعداد % 80 در مناطق روستایی کشورهای درحال توسعه زندگی می کنند و در حدود % 70 از این جمعیت نیز نسبت به دریافت خدمات مورد نیاز یا فاقد هر گونه دسترسی هستند و یا با محدودیت جدی مواجه می باشند.  از نمونه های بارز افراد دارای معلولیت می توان به آسیب دیدگان مخاصمات مسلحانه، آسیب دیدگان حوادث رانندگی یا ناشی از کار، ناشنوایان و نابینایان و افراد کم توان ذهنی اشاره نمود.  در تاریخ 13 دسامبر 2006 سندی تحت عنوان «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» به همراه یک پروتکل الحاقی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و از 30 مارس 2007 برای امضا و پیوستن دولت ها به آن در مقرّ سازمان ملل متحد مفتوح گذارده شد.  این کنوانسیون پس از یک وقفه تقریباً دو ساله سرانجام در تاریخ 13/9/87 با اعمال یک حق شرط کلی به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران نیز رسید و در تاریخ  4/10/87 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. در نوشتار حاضر تلاش می شود با گذری بر این کنوانسیون و دیگر اسناد مرتبط، تعهدات دولت ایران و سایر دولت های عضو و همچنین برخی حقوق به رسمیت شناخته شده برای افراد معلول و در نهایت ضمانت اجرایی این کنوانسیون را مورد ارزیابی قرار دهیم.

برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه نمایید:

  protection-of-persons-with-disabilities.pdf (166.43 kb)

 

 

مفهوم برابری زنان و مردان در بهره مندی از حقوق بشر

by مدیـــــــر 10. اكتوبر 2009 02:52

بر اساس عقلانیت امروزین که حقوق بشر معاصر نیز بر آن مبتنی است، هر موجودی که دارای ژنوم انسانی باشد، بشر تلقی می شود و به لحاظ بشر بودن خویش واجد مجموعه ای از حقوق و آزادی هاست و چون همه ابنای بشر در حیثیت انسانی و انسان بودن با هم برابر هستند، در بهره مندی از حقوق بشر و آزادی های بنیادین نیز برابر خواهند بود. از اینرو از منظر نظام بین الملل حقوق بشر عوامل و عوارضی همچون جنسیت، نژاد، مذهب و... نمی توانند دلیلی بر انکار برابری یا اعمال محدودیت بر آن گردند... برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه کنید:

equality-between-men&women.pdf (141.98 kb)

 

Tags: , , ,

حقِ نقض قانون به مثابه یک حقِ بشری

by مدیـــــــر 8. اكتوبر 2009 21:43

    درست است که حاکمیت قانون و پذیرش تکلیف به اطاعت از قوانین یک امر ضروری و اساسی برای تضمین حقوق و آزادی های بنیادین افراد و نتیجتاً اجرای عدالت است، لیکن به نظر نمی رسد تکلیف به اطاعت از قوانین یک تکلیف عام در برابر هر قانونی باشد. بلکه این تکلیف زمانی قابل احترام و رعایت است که قانون، حقوق و آزادی های بنیادین به رسمیت شناخته شده ی افراد را سلب یا با محدودیت نا موجه روبرو نگرداند. در غیر اینصورت افراد صرفنظر از برحق بودن یا نبودن در عمل خود، دارای حقِ بر نقض قانونی هستند که به نظر ایشان حقوق و آزادی های بنیادین آنها را بطور ناموجه سلب یا محدود نموده است. در نظام بین الملل حقوق بشر، حقِ بر نقض قانون به عنوان پیامد پذیرش حقوقی همچون حقِ بر مقاومت و حقِ بر آزادی وجدان، مذهب، اندیشه و  بیان و حقِ بر آزادی مشارکت در اداره امور عمومی و سیاسی قابل توجیه و تجلّی است. برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه کنید:

Right-to-violation-of-law-as-a-human-right.pdf (133.25 kb)

 

رویکرد های اسلامی در ایران به حقوق بشر

by مدیـــــــر 26. سبتمبر 2009 02:22

میان بسیاری از احکام و تکالیف اسلامی و آنچه امروزه در نظام بین الملل حقوق بشر به عنوان حقوق و آزادی های بنیادین بشر به رسمیت شناخته شده است، تعارضات و تفاوت های آشکاری وجود دارد. نحوه مواجهه و برخورد با این تعارضات از سوی عالمان اسلامی به بروز دیدگاههای مختلفی انجامیده است. در این نوشتار تلاش می شود تا رویکرد های فقهی و کلامی عمده ای که در کشور ما در مواجهه با حقوق بین المللی بشر و نظام حاکم بر آن مطرح گردیده است به اختصار مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. سه رویکرد در این مقاله بررسی می شود: رویکرد معتقدین به عدم اجتهاد، رویکرد معتقدین به اجتهاد در فروع و رویکرد معتقدین به اجتهاد در اصول...

 برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه کنید: 

Islam&humanRights.pdf (123.02 kb)

 

 

 

 

حق برخورداری از وکیل دعاوی به عنوان یک حق بشری

by مدیـــــــر 17. سبتمبر 2009 08:28

     یکی از تضمین های لازم برای دفاع از دعاوی و از جمله اموری که برای برخورداری از یک دادرسی عادلانه، هر شخصی فارغ از جنس، نژاد و ... باید از آن بهره مند گردد، حق بر خورداری از وکیل در جریان یک دعوی است.در این مقاله ابعاد مختلف این حق در آیینه استانداردها و ضوابط و معیار های بین المللی حقوق بشری، مورد بررسی و اشاره قرار می گیرد.برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه کنید

 

right_to_attorney_as_a_human_right.pdf (180.46 kb)

 

Tags: , , , , ,

Powered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen