منع بکارگیری رفتارها و مجازات های رنج آور، غیر انسانی و تحقیر آمیز

by مدیـــــــر 19. اكتوبر 2009 02:42

یکی از اصول پایه در نظام بین الملل حقوق بشر، ارزشمند بودن کرامت و منزلت انسان است. منزلت و کرامتی که ذاتی و غیر اکتسابی است. این اصل در مقدمه اغلب اسناد بین المللی حقوق بشری بالصراحه مورد تاکید و اشاره قرار گرفته و یکی از اهداف تنظیم چنین اسنادی پاسداشت این منزلت بیان شده است. این اصل بنیادین از دیرباز همواره از سوی مصلحان، اندیشمندان و نیک اندیشان جوامع فرا یاد آورده شده  و در سده های اخیر لزوم احترام به این اصل و رعایت آن از جمله مبانی شکل گیری ایده حق های بشری بوده است. امروزه به آن دسته از حقوق و آزادی های بشر که برای حمایت و صیانت از کرامت و حیثیت انسانی ضروری می باشند، «حقوق بنیادین» اطلاق می شود.  این دسته از حقوق جنبه جهانی و فرا فرهنگی دارند. از جمله این حقوق بنیادین می توان حق بر منع شکنجه و ممنوعیت استفاده از رفتار ها و مجازات های رنج آور، غیر انسانی و تحقیر آمیز، آزادی عقیده، آزادی بیان، حق بر مالکیت و حق بر مشارکت در اداره امور عمومی را بر شمرد. از سوی دیگر یکی از مفاهیمی که در نظام بین الملل حقوق بشر مطرح می باشد مفهوم «حق مطلق» است.  مطلق بودن در این جا به معنای «غیر قابل معلّق سازی» و «غیر قابل محدود سازی» است. در نظام بین الملل حقوق بشر، برخی از حقوق بنیادین بشر، واجد خصلت مطلق نیز می باشند که از آن جمله عبارتند از: آزادی عقیده، آزادی وجدان و مذهب، حق بر منع شکنجه و حق بر منع بکارگیری رفتار ها و مجازات های رنج آور، غیر انسانی و موهن. این دسته از حقوق بشر را به هیچ عنوان نمی توان به استناد وجود وضعیت اضطرار عمومی و یا بر مبنای مصلحت عموم یا حقوق و آزادی های دیگران، معلّق ساخته یا با محدودیت مواجه ساخت. این دسته از حقوق، حق هایی بنیادین و مطلق هستند...

برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه نمایید:

 

Cruel,Inhuman&Degrading-treatment-or-punishment.pdf (155.56 kb)

نظرات

ارسال نظر

 


  Country flag

biuquote
  • نظر
  • پیش نمایش زنده
LoadingPowered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen