حقوق بشر از منظر آموزه های اخلاقی زرتشت

by مدیـــــــر 21. اكتوبر 2009 20:13

حقوق بشر، ریشه در عقلانیت مدرن و مفاهیم نوین عدالت دارد و از آن در هیچ یک از ادیان و مذاهب گذشته سخنی به میان نیامده است. اما به نظر می رسد بتوان با ارائه تفسیر و تاویلی از آموزه های اصیل زرتشت، اندیشه های حقوق بشری را سازگار با چنین آموزه هایی دانست. درواقع از آنجا که گوهر آموزه های زرتشت دعوت به پیروی از نظام «اشا» و دوری و پرهیز از نظام «دروغ» است و با توجه به اینکه اشا، خواست اهورا مزدا است و در تمام طبیعت جریان دارد و در واقع اشا همان قانون و نظام تغییر ناپذیر و ازلی و ابدی حاکم در طبیعت است و از آنجا که نظام اشایی را جز بوسیله خِرَد و اندیشه (وهومن) نمی توان شناخت و با در نظر گرفتن اینکه بر طبق آموزه های زرتشت، تنظیم و تدبیر زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی مردمان می باید بر اساس اشا و راستی صورت گیرد؛ همچنین با توجه به اینکه در اندیشه زرتشت آزادگی و کرامت انسانی بسیار ارزشمند است و همگان محکوم به آزاد بودن و مسؤول بودن در پندار و گفتار و کردار خویش هستند و همچنین از سوی دیگر با توجه به اینکه آرمان حقوق بشر معاصر نیز تنظیم روابط میان مردمان بر اساس صلح و عدالت و راستی و حفظ کرامت و آزادگی و حرمت ذاتی انسان ها می باشد و با لحاظ اینکه این نظام بین المللی، نتیجه ی اندیشه ورزی و تعقل خِردمندان و نیک اندیشان روزگار ما جهت پاسداری از کرامت انسانها و همچنین پاسخی به ضرورت های حیات انسانی است، پس می توان با قدرت ادعا کرد که نظام حقوق بشر معاصر در انطباق با نظام اشایی است و در نتیجه از منظر اندیشه زرتشت این دسته از حقوق همان خواست اهورا مزدا است که خردمندان عالم (بر اساس مبانی اخلاقی و ضرورتهای عینی و عملی) آنرا دریافته و ارائه نموده اند.

و اگر این ادعا درست باشد بنابراین رعایت هنجارهای حقوق بشر، برابر با مزدا پرستی و روی آوردن به «سپنتا مینو» است و عدم رعایت و نقض آن مساوی با پرستش نظام دروغ و روی آوردن به «انگره مینو» است...

  برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه نمایید:

 

zaratostra&humanRights.pdf (127.21 kb)

 

Tags: , , ,

نظرات

ارسال نظر

 


  Country flag

biuquote
  • نظر
  • پیش نمایش زنده
LoadingPowered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen