تفاوت های انسانی و مفهوم برابری حقوق

by مدیـــــــر 23. أفريل 2010 01:19

انسان ها از جهات مختلفی (همچون سن، جنسیت، موقعیت اجتماعی، نژاد، مذهب، توانایی های جسمی و ذهنی و...)با همدیگر متفاوتند. اما آیا تفاوت های انسانی در بهره مندی برابر انسان ها از حقوق بشر و یا در استیفای برابر از این حقوق تاثیر گذارند؟ از منظر حقوق بشر تفاوت های انسانی از قبیل تفاوت های جنسیتی، تفاوت های جسمی و ذهنی و... در بهره مندی و تمتع برابر افراد از حقوق بشر هیچ گونه اثری ندارند. به صرف انسان بودن، همگان از این حقوق بطور برابر متمتع اند. اما همین تفاوت ها در شرایط و نحوه ی استیفاء و اجرای حقوق بشر، می توانند اثر گذار باشند. به این معنا که می توان بکارگیری و اجرای برخی از حقوق انسانی را، در صورتی که از نظر عقلی و علمی دلایل کاملاً قابل توجیهی برای اینکار وجود داشته باشد، منوط به وجود یا حصول به شرایطی (همچون شرط سن، شرط تخصص، شرط شهروندی و...) دانست. این سخن منافاتی با موازین حقوق بشر و لزوم رعایت اصل برابری ندارد. تبعیض زمانی اتفاق می افتد که صرفاً بخاطر وابستگی به یک مذهب یا نژاد خاص و یا به علت زن یا مرد بودن و امثال آن، اساساً تمتع برابر از همه یا برخی از حقوق انسانی را از افراد سلب یا با محدودیت مواجه کنیم و یا اینکه به دلایل موهوم و غیر واقعی و صرفاً به علت وجود تفاوت های انسانی، استیفای برابر از همه یا برخی ازحقوق بشر را انکار نموده یا محدود نماییم. لیکن صرف یک رفتار نابرابر در صورتی که معیار و ضابطه ی چنین تفاوت گذاری معقول و عینی باشد و مقصود از آن دستیابی به هدفی باشد که طبق معاهدات حقوق بشر توجیه پذیر است، متضمن تبعیض نخواهد بود.

 برای مطالعه این مقاله به فایل زیر مراجعه کنید: 

 

human-differences&concept-of-equality.pdf (76.48 kb)

نظرات

05/18/2010 12:28:49 ب.ظ #

فرمودید هر جانداری که ژنوم انسان رو داشته باشه بشر نامیده می شه. خیر دوست گرامی! اگر حقوق بشر روی این پایه استواره از بیخ و بن ایراد داره. موجوداتی هستند با ژنوم انسان که واقعا درندگان غیر انسانی از ایشان وحشت دارند. شما با مفهوم سبعیت صرف احتمالا آشنا نیستید. البته تا آنرا نبینید با آن آشنا نمی شوید! ولی امیدوارم هیچ وقت نبینید و برعکس موجوداتی با ژنوم سگ وجود دارند که از بسیاری از انسان ها بشر ترند. به نظرم این مبنا برای حقوق بشر کمی خنده دار باشه

هادی Iran | پاسخ به این نظر

05/19/2010 10:09:36 ب.ظ #

با سپاس از نظری که ارسال کردید. به نظر من این استدلالی که بیان می کنید دارای یک نوع مغالطه، آنهم از نوع اشتراک لفظی است. به این صورت که واژه «بشر» در دو معنای متفاوت از هم بکار برده می شود. در متن مقاله، بشر به معنای انسان (موجودی که سگ یا ... نیست) بکار برده شده در حالی که شما بشر را در معنای موجودی که دارای سبعیت نیست بکار می برید، یعنی یک رویکرد اخلاقی دارید. این معنای دوم یک معنای مجازی برای بشر است، اگر مجازی هم نباشد به هر حال با معنای اول از بشر، متفاوت است. در حقوق بشر، بشر را از آن جهت که بشر است(دارای ژنوم انسانی است) از آن جهت که انسان است، واجد مجموعه ای از حق ها و آزادی ها می دانیم، تفاوتی نمی کند که این موجود دارای سبعیت باشد یا دارای سبعیت نباشد. حقوق بشر، حقوق بشر است، چه این بشر خوب باشد چه نباشد، چه درنده خو باشد چه نباشد

niknameh Iran | پاسخ به این نظر

ارسال نظر

 


  Country flag

biuquote
  • نظر
  • پیش نمایش زنده
LoadingPowered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen