وکیل مستقل، حق بنیادین جامعه و شهروندان

by مدیـــــــر 25. جوان 2012 11:59

وکیل مستقل، حق بنیادین جامعه و شهروندان

مراد از استقلال وکیل در درجه اول استقلال و خودمختاری اداری در برابر حاکمیت و قدرت حاکم بر جامعه و در درجه دوم مصونیت از مداخلات نابجای هر مرجع قدرتی در جامعه است. وکیل مستقل، جامعه و شهروندان را به وجود و اجرای عدالت در دادرسی ها امیدوارتر و مطمئن تر می‌سازد و به همین خاطر وکیل مستقل یکی از لوازم و مقدمات تحقق دادرسی عادلانه است. وکیل مستقل حقی است که جامعه از یک سو و تک تک شهروندان از سوی دیگراز آن بهره‌مند اند. و حکومت ها نیز در مقابل این حق هر سه سطح از تعهدات حقوق بشری یعنی تعهد به حمایت، تعهد به احترام و تعهد به ایفا را دارا هستند
بهترین مبنای نظری که برای توجیه ضرورت وجود وکیل مستقل در دادرسی ها می توان ارائه کرد، ریشه در قاعده مشهور انصاف دارد یعنی همان قاعده ای که می گوید: «هر آنچه برخود می پسندی بر دیگران هم بِپَسند و آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران هم مَپَسند». بر اساس این قاعده هر کسی حتی اگر طرفدار وکلای وابسته به حاکمیت و غیر خودمختار نیز باشد، زمانی که طرف یک دعوایی قرار گیرد که احتمال اعمال نفوذ و مداخله اربابان و مراجع قدرت در آن باشد و یا احتمال تاثیر پذیری مستقیم یا غیر مستقیم وکیل از صاحبان قدرت در آن برود، به سراغ وکلایی می رود که وابستگی حاکمیتی نداشته و به هنگام دفاع واهمه تعقیب و بیکاری و ... را به خود راه ندهد. نتیجه اعمال قاعده انصاف این است که اگر این حق را برای خود قائل هستیم باید آنرا برای دیگران نیز بپذیریم
در اسناد شناخته شده حقوق بشر هرچند از حق مستقلی به نام حق برخورداری از وکیل مستقل سخنی به میان نیامده اما در درون آراء و نظریات مراجع حقوق بشری (مانند کمیته منع شکنجه یا کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و ...) این حق در مواردی بطور صریح و در مواردی نیز بطور ضمنی و با شناسایی ابعادی از آن مورد تاکید و پذیرش قرار گرفته است. که در مجموع با مطالعه این اسناد و نظریات مشاهده می شود از منظر آنها استقلال وکیل زمانی تحقق می یابد که مجموعه ای از استانداردها رعایت شده باشد این   استانداردها  که در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از «عدم وابستگی به حاکمیت» «امکان تشکیل انجمن های حرفه ای خودگردان و حق پیوستن به آنها» «مدیریت مستقل و برآمده از میان وکلای فعال» «مصون بودن از مداخلات نابجای حکومت و سایر مراجع قدرت» «مصونیت مدنی و کیفری بخاطر اعمالی که با حسن نیت در مقام دفاع انجام می شود» و نهایتاً «داشتن امنیت شغلی و حرفه ای  
برای دریافت متن کامل این مقاله بر روی فایل زیر کلیک کنید

Independent lawyer as a human rights.pdf (531.26 kb)

 

نظرات

ارسال نظر

 


  Country flag

biuquote
  • نظر
  • پیش نمایش زنده
LoadingPowered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen