حق بهره‌مندی از هوای پاک در رویه مراجع بین‌المللی

by مدیـــــــر 13. سبتمبر 2013 06:28

حق بهره‌مندی از هوای پاک در رویه مراجع بین‌ا‌‌‌‌لمللی
نویسندگان: احمد نصراصفهانی و لیلا رئیسی
مجله حقوق تطبیقی دانشگاه مفید،شماره 108-1396

بهره‌مندی از محیط زیست سالم و به طور خاص برخورداری از هوای پاک، یکی از دغدغه های امروز و آینده بشر است. با گذری بر اسناد و معاهدات بین‌المللی دو رویکرد متفاوت نسبت به این موضوع را مشاهده می‌کنیم. در برخی از آنها مثل منشور آفریقایی حقوق بشر این موضوع صراحتا به عنوان یک حق شناسایی شده، اما در برخی دیگر مثل میثاقین یا کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سخنی از آن به میان نیامده است. عملکرد مراجع بین‌المللی نیز در این خصوص دو مسیر متفاوت را طی کرده است. در دسته‌ای از آنها بهره‌مندی از هوای پاک در قالب حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم مورد بررسی قرار گرفته و در برخی دیگر در قالب چهره‌ای از یک یا چند حق بشری (نسل اولی یا دومی) ارزیابی شده است. در نهایت خواهیم دید که بر خلاف تصور اولیه، عملکرد مراجع دسته دوم و به طور ویژه دادگاه اروپایی حقوق بشر، بسیار موفقیت‌آمیزتر بوده است

برای مطالعه متن کامل این مقاله فایل زیر را دانلود کنید


Right to Clean Air in the Pratice of International Organizations 2018.pdf (297.56 kb)

 

Tags:

نظرات

ارسال نظر

 


  Country flag

biuquote
  • نظر
  • پیش نمایش زنده
LoadingPowered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen